Bestuurs update

Beste leden,

De aangekondigde informatiebijeenkomst op dinsdag 24 maart is uitgesteld, het uitstellen van deze bijeenkomst komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.
Wij zullen zsm een nieuwe datum plannen.

Bestuur VOAB

 

Graag willen we jullie updaten over de voortgang van het beleidsplan en het aanpassen van de statuten en huishoudelijk reglement.

Zoals in de Algemene ledenvergadering op 26 november 2019 is aangegeven door het bestuur zijn we met deze onderwerpen aan de slag gegaan.

Op dit moment worden de contouren van het meerjaren beleidsplan en jaarplan geformuleerd. In dit proces wordt een nader te vormen werkgroep aangehaakt die ook input gaat leveren op het beleidsplan en ook de verschillende commissies worden nog gevraagd hierop input te leveren.  De statuten worden samen met juridische ondersteuning op dit moment nader bekeken om dit meer aan te passen naar deze tijd en toegankelijker te maken. We verwachten eind maart concept statuten te hebben, die we dan met de notaris gaan bespreken.

We willen jullie graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 24 maart 2020 om 20 uur om jullie verder bij te praten over deze onderwerpen.

 

Sportieve groeten,

Bestuur VOAB