Contributiebijdragen

Met ingang van 1 januari 2016:

Seniorleden                                                € 200,-- per jaar 

Selectiespelers VOAB 1 en 2                        € 230,-- per jaar

Juniorleden en pupillen JO13                       € 174,-- per jaar 

Selectiespelers JO14, JO15, JO17 en JO19   € 192,-- per jaar

JO8, JO9,JO10,JO11 en JO12 Pupillen          € 169,-- per jaar

JO6 en JO7 (minipupil)                               €  66,-- per jaar

(Jeugd) trainingslid                                    €  66,-- per jaar

Rustende leden                                          €  66,-- per jaar

Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,00 inschrijf- en aanmeldingskosten. 

 

Euro-incasso


S.V. V.O.A.B. incasseert de contributie voor het lidmaatschap met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons incassant ID is: NL46ZZZ180170230000

Uw machtigingskenmerk: dit is het relatienummer bij de KNVB

Omschrijving: Contributie SV VOAB en betreffende periode

Het bedrag van de contributie bedraagt m.i.v. 1 januari 2016 per halfjaar:

pupillen JO9 en JO11                     € 84,50  
junioren en pupil JO13                   € 87,00  
senioren                                       € 100,00
(jeugd)trainingslid                         € 33,00
rustende leden                              € 33,00

Betalingstermijnen

Wij schrijven dit halfjaarlijkse bedrag op eind juni en eind december van uw rekening af.

 

Heeft u vragen over deze incasso? Neem dan contact op met penningmeester Janôt Embregts, penningmeester@voab.nl