Lid worden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. (Zie verder toelichting op formulier).
Wijzigingen van adres, telefoonnummer, 06 nummer, mailadres en afmeldingen dienen schriftelijk, bij voorkeur via e-mail te gebeuren aan de ledenadministratie.

Ton van Gils
Wilteindstraat 8
5051 SN Goirle
E-mail: ledenadministratie@voab.nl

zie het aanmeldingsformulier onder aan deze pagina

 
Toelichting formulier

1. AANMELDINGSFORMULIER

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
Personen van 16 jaar en ouder dienen gelijktijdig met het inleveren van het aanmeldingsformulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart) te overleggen.
Personen van 10 jaar en ouder dienen met het inleveren van het aanmeldingsformulier een pasfoto in te leveren voor het aanmaken van een verplichte KNVB- spelerspas.
Het lidmaatschap is pas een feit na goedkeuring door het bestuur.

 

2. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De opzegging van u of uw kind moet schriftelijk, bij voorkeur via e-mail aan ledenadministratie@voab.nl te worden ingezonden en wel uiterlijk vóór 1 juni. U ontvangt van de opzegging een bevestiging via e-mail. Schriftelijk opzeggen is uiteraard ook mogelijk met een brief aan:

Ledenadministratie S.V. V.O.A.B. ,Wilteindstraat 8, 5051 SN Goirle

Bij niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van de S.V. V.O.A.B.
     

3. CONTRIBUTIE-VERPLICHTING

Bij aanmelding voor de 16e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van die maand.
Bij aanmelding na de 15e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso van de contributie vindt halfjaarlijks plaats:

eind juni voor de periode 1 juli tot en met 31 december en
eind december voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni
Voor een automatische incasso vult elk nieuw lid op het aanmeldingsformulier een machtiging in waarmee de S.V. V.O.A.B. gemachtigd wordt de verschuldigde contributie van uw banknummer af te laten afschrijven.
     

4. VOETBALKLEDING

Elk lid van S.V. V.O.A.B.  is verplicht tijdens wedstrijden het originele clubtenue te dragen. Elk lid ontvangt om de vier jaar een nieuw shirt, voetbalbroek en - sokken. De shirts blijven eigendom van S.V. V.O.A.B.
Na aanmelding ontvangt elk nieuw actief lid een voetbalbroek en een paar voetbalsokken. Bovendien krijgt ieder nieuw lid, jonger dan 12 jaar, een voetbalrugzak. Deze voetbalbroek, - sokken en - rugzak worden eigendom van het nieuwe lid.
Elk nieuw actief lid ontvangt na inschrijving een e-mail waarmee de voetbalbroek, voetbalsokken en eventueel voetbalrugzak kan worden opgehaald bij Wilkin Sports, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg.

Heb je een nieuwe Robey VOAB voetbalbroek, - kousen nodig dan zijn deze te koop bij:

Wilkin Sports - Beter in Sport, Professor Goossenslaan 28, 5022 DM te Tilburg

Clubleden ontvangen 10% korting op catalogusprijs van Robey artikelen en/of voetbalschoenen.