Henk Santegoets (81) werd al in 2004 erelid en zoon Aart (51) in 2019. Bij Henk was het 75-jarig jubileum het moment, bij Aart ging het om het 90-jarig bestaan van de vereniging. Twee boegbeelden, allebei erelid van een bloeiende voetbalclub.

Henk was16 jaar toen hij lid werd, Aart werd dat al op 8-jarige leeftijd. Henk speelde één jaar in de A- jeugd en vanaf zijn 17e jaar kwam ie in VOAB 2, later speelde hij in VOAB 1. Aart begon als speler maar reeds met zijn 12e jaar werd hij keeper i.v.m. knieklachten. Aart heeft twee zoons, Bram en Joep die beiden bij VOAB voetballen, maar als de voortekenen niet bedriegen, blijft het 1e elftal nog steeds voorbehouden aan Opa Henk.
Henk speelde onder meer met Cees Botermans in het doel die terugkwam van Willem II waar hij semiprof was. Henk herinnert zich uit die tijd  een wedstijd tegen BVV 2. Hij was laatste man, hoorde te laat dat keeper Cees Botermans los riep en   Henk brak z’n duim toen Cees op hem landde. Cees zei “Jè mènneke ik riep nie vur niks: lòs!”

Henk vertelt “We voetbalden in die tijd op de velden van HAVEP (Van Puijenbroek) achter de kerk bij ‘t ouwe zwembad. Enkele jaren later verhuisde VOAB naar de Spoorbaan en ik verhuisde toen ook naar het 1e elftal. De trainer was in die tijd Jan Rombouts uit Tilburg, ook al een semiprof uit die tijd maar dan bij NOAD.” Midden zestiger jaren moest Henk noodgedwongen stoppen met gescheurde kruisbanden, hij werd hieraan nog wel geopereerd door de bekende doktor Strikwerda in Zeist.

Aart begon bij VOAB in 1976 op 8-jarige leeftijd maar Pa Henk had al heel vroeg gezien dat hier geen 1e elftalspeler in spe stond. Op z’n 15e werd hij geopereerd aan beide knieën om daarna weer te gaan voetballen tot en met de A-jeugd. Met 17 jaar ging hij over naar de senioren naar VOAB 8, o.a. met Andries Snels die zich over Aart ontfermde. Maar na een seizoen senioren stopte Aart definitief i.v.m. enkelproblemen.

Niet lang nadat Henk als actief voetballer gestopt was, werd hij lid van de elftalcommissie en is dat blijven doen totdat zijn vaste maatje, Chris van Gorp overleed in februari j.l., dus bijna 50 jaar. Ook is Henk zo’n 12 à 13 jaar trainer geweest van de minipupillen op woensdagmiddag en is hij vanaf de oprichting in 2003 lid van de klussenclub die nog steeds elke donderdagmiddag grote en kleine klussen aan gebouwen, materialen en velden verricht.

Aart verhuisde in1989 naar Amsterdam vanwege zijn werk bij KPN en na Amsterdam volgde Tilburg en in 1998 kwam hij terug naar Goirle en was toen weer regelmatig bij VOAB aanwezig voor de sociale contacten omdat veel jeugdvrienden daar voetbalden. Zijn zoon Bram werd geboren in 1999 en liep op 3 jarige leeftijd al bij VOAB rond met papa en opa.
In 2002 bij de opzet van de VOAB-website, werd Aart weer actief bij VOAB en hij is nog steeds een van de drijvende krachten in de communicatie-commissie en achter deze website. In 2004 zette hij samen met Arie Uijens en Marc de Brouwer het kindercarnaval bij VOAB weer op poten. Daarna gaat ’t  snel: in 2007 komt hij in het hoofdbestuur als afgevaardigde van de communicatie-commissie, in 2008 komt hij ook in de jeugdcommissie om vervolgens in 2009 de voorzittershamer van deze commissie over te nemen. Aart zit uit dien hoofde nog steeds in het hoofdbestuur van de jeugdafdeling.