Nu blok 2 bijna ten einde is (23 april laatste training) is er op verzoek van veel spelertjes gekeken of er in mei en juni nog een kort 3e trainingsblok van 6 trainingen mogelijk is.
Na inventarisatie van trainers- en veldcapaciteit kunnen we melden dat er een 3e blok van 6 trainingen volgt!

Goed nieuws dus!

Waarom Techniektraining?
Techniek verhoogt zelfvertrouwen, doortastendheid, brutaliteit en durf maar vooral natuurlijk het plezier in het voetballen! Bovendien draagt techniektraining bij aan een betere coördinatie, behendigheid en verbetert dus de souplesse en beweeglijkheid. Omdat kinderen in deze leeftijd heel snel dingen leren, kan door middel van techniektraining een mooie technische basis worden gelegd voor een toekomst vol voetbalplezier!

Wat kunnen de spelers van de VOAB techniekschool verwachten?
Kinderen zijn kinderen. Met verschillende leeftijden, achtergronden, kwaliteiten en kenmerken. Binnen de ROBEY Techniekschool VOAB gaan we hier bewust mee om. Geduld, positivisme en stimuleren zijn sleutelwoorden.
De spelers krijgen de kans zich voetbal specifiek te ontwikkelen op onderdelen als aannemen, dribbelen, passen, passeren (1 tegen 1). Omdat ontwikkeling en plezier voorop staan, wordt de training altijd afgesloten met een partijtje!
Het trainersteam bestaat uit spelers uit de eigen (jeugd)selecties (16-28 jaar). Ze hebben er zin in en worden de komende weken aan jullie voorgesteld!

Vanaf vrijdag 21 mei gaan we starten met het vervolg en krijgen de deelnemers 6 trainingen aangeboden op het terrein van VOAB. De vereniging stelt een trainingsveld en trainingsattributen beschikbaar. Dit 3de trainingsblok is voor de leeftijdscategorieën O8 t/m O12.
Het doel is om kwalitatieve techniektraining aan te bieden aan gemotiveerde jeugdspelertjes die wekelijks met veel enthousiasme aan de training deelnemen.

 

Deelname aan het 3de trainingsblok (6 trainingen) kost € 15,- (dus omgerekend € 2,50 per training)
Dit bedrag wordt via de ledenadministratie van VOAB automatisch geïncasseerd.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar voabtechniekschool@gmail.com met daarin vermeld de naam van de deelnemer, geboortedatum, team, mobiel nummer (ouders/verzorgers).

Trainingsdata ROBEY techniekschool VOAB blok 3:
Vrijdag 21, 28 mei, 4, 11, 18 & 25 juni 

Tijden: deze worden nadat alle aanmeldingen binnen zijn door ons gepland, hierover krijgt u later bij definitieve aanmelding meer te weten.

In de gekozen opzet van het trainingsprogramma zitten we met een maximum aantal deelnemers.
Indien uw zoon/dochter wil deelnemen, graag tijdig aanmelden via voabtechniekschool@gmail.com
Via social media, email en de website van VOAB houden we u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

Thijs van Nunen

ROBEY Techniekschool VOAB