Beste ouders en C & D-jeugd,

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni gaan we het Mozes C&D-kamp organiseren. Dit jaar vindt het kamp plaats bij “de Kiek” te Alphen.
Alle C-junioren & D-pupillen van s.v. VOAB kunnen zich nu inschrijven om deel te nemen aan het zeer gewaardeerde evenement van afgelopen jaren!

Wil jij meedoen aan het C&D-kamp? Geef je dan op voor zondag 30 april a.s.!!

Gezien het budget, zijn wij genoodzaakt om een kleine vergoeding te vragen voor deelname aan het kamp.
Deze bijdrage bedraagt € 40,00 per persoon. Wanneer u kind deel wil deelnemen, verzoeken wij u vriendelijk om dit bedrag voor zondag 6 mei 2017 over te maken op rekeningnummer : NL85RBRB0698854306, t.n.v. SV VOAB en onder vermelding van C&D-kamp + naam van uw kind!

Graag onderstaande gegevens invullen en opgeven via e-mail activiteiten@voab.nl Indien u niet beschikt over e-mail kunt u onderstaand strookje inleveren achter de bar in het clubhuis.

LET OP!! Via de website van VOAB kunt u zien of u aanmelding binnengekomen is.

Verdere informatie over het kamp volgt na de inschrijving via e-mail en op de website van VOAB.

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen dan kun je altijd contact opnemen met een van de leden van de activiteitencommissie van de jeugd of mailen naar bovenstaand emailadres.

De toezicht en begeleiding tijdens het C&D-kamp zal in voldoende maten aanwezig zijn en wordt geregeld via de activiteitencommissie en de leiders van de teams. Hier kunt u nog over benaderd worden.

De activiteitencommissie.

………………………………………………………………………………………………….
Ja, ik wil graag deelnemen aan het VOAB C&D-tentenkamp van vrijdag 1 juni 2018 tot en met zondag 3 juni 2018
Naam: ………………………………………………………………speler van C / D………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………………………………………
Tel ouders/verzorgers:………………………………….mobiel:…………………………………………..
Bijzonderheden (allergie, medicijnen, etc)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….