17-06
Zaterdag 22 juni (10-12u): Inleveren wedstrijdshirts en trainingsmaterialen.

Van de commissie sportiviteit en respect

MELDINGSFORMULIER POSITIEF / NEGATIEF GEDRAG

VOAB Veilig 

VOAB wil voor iedereen een veilige omgeving bieden. Voor spelers, begeleiders, coaches, ouders, bezoekers en iedereen die met de club te maken heeft.

VOAB heeft sinds 2014 een commissie Normen en Waarden. Deze werd opgericht naar aanleiding van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen als gevolg van fysiek geweld in Almere. In 2020 bleek gelukkig (ongevraagd) uit de enquête dat de commissie zijn functie heeft binnen VOAB. Nog steeds heeft onze samenleving te maken met situaties van grensoverschrijdend gedrag. Ook in de sportwereld zijn er helaas te veel voorbeelden van hoe het niet moet.

Daarom hebben we binnen VOAB opnieuw gekeken naar hoe we omgaan met sportiviteit en respect, want dat hebben we bij VOAB allemaal hoog in het vaandel staan. Ook bij VOAB, langs de velden of in het clubhuis, worden mensen regelmatig geconfronteerd met “onsportief” gedrag van ouders, leiders/trainers spelers en/of (assistent-)scheidsrechters. Daarom hebben wij anno 2022 nieuwe stappen gezet om te benadrukken dat VOAB een veilige plek wil bieden voor iedereen.

 

Beleid VOAB Veilig

VOAB heeft voor iedereen 10 basisvoorwaarden opgesteld:

 1. Behandel elkaar met respect
 2. Wees sportief
 3. Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter/spelbegeleider en bedank hem/haar na afloop
 4. Speel eerlijk
 5. De wedstrijd speel je op het veld, daarvoor en daarna schud je elkaar de hand
 6. Vier een overwinning
 7. Wees moedig en praat met je teamleden als iets je dwars zit
 8. Gebruik geen geweld, niet fysiek en niet in woorden
 9. Laat de kleedkamer en omgeving netjes achter
 10. Geef het goede voorbeeld

In onze code staan ook gedragsregels voor begeleiders in de sport.

Vrijwilligersbeleid

Wij zijn trots op onze club en er trots op dat zo veel mensen de handen uit de mouwen steken om mensen met plezier te laten sporten. Daarom hebben wij ook afspraken gemaakt ten aanzien van vrijwilligers:

 1. Met iedere vrijwilliger vindt een kennismakingsgesprek plaats.
 2. Voor nieuwe vrijwilligers wordt standaard een VOG verklaring aangevraagd. Iedere 3 jaar zal er een nieuwe VOG verklaring aangevraagd worden.
 3. Voor nieuwe vrijwilligers zal (steekproefsgewijs) een referentiecheck worden gedaan.
 4. Iedere nieuwe vrijwilliger zal worden aangemeld bij de sportbond en valt daarmee onder het tuchtrecht van de KNVB.
 5. Iedere vrijwilliger zal op de hoogte worden gebracht van de geldende gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen VOAB voor iedereen die te maken heeft met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft, hier met iemand over wil praten of een melding wil doen.

Maak je je zorgen om een iemand binnen de club kun je ook voor raad en advies altijd terecht bij de VCP van VOAB. Meer informatie is verder te vinden op www.zorgomeenkind.nl/sport


De VCP voert een actief preventiebeleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging. Mocht daar toch sprake van zijn dan kan men terecht bij de VCP met een vraag of een melding. De VCP verzorgt de eerste vertrouwelijke opvang bij een melding en verwijst indien nodig of gewenst door naar instanties die de melder verder kunnen ondersteunen. De VCP heeft ook een rechtstreekse lijn naar contactpersonen van het NOC*NSF. De VCP rapporteert waar nodig de meldingen schriftelijk, desgewenst anoniem, aan de voorzitter van het bestuur en geeft indien nodig/gewenst gevraagd en ongevraagd advies.

Meld grensoverschrijdend en positief gedrag 

Via het Meldingsformulier Positief/Negatief Gedrag kan elke vorm van gedrag worden gemeld bij de Vertrouwenscontactpersonen van VOAB. Het formulier hiervoor staat hieronder. Ook kun je direct mailen naar onze vertrouwenscontactpersonen Floor de Laat en Jan Smits: vcp.voab@gmail.com.

Ook als je u behoefte hebt aan een gesprek of advies kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon/personen.

De VCP is er voor iedereen binnen de club.

Downloads
Sponsors