Huisregels SV VOAB tbv avondwedstrijden

Afspraken m.b.t. avondwedstrijden:
Gedurende de zomertijd (april / mei en augustus / september) kunnen op de velden 1 t/m 5 avondwedstrijden worden gespeeld voorzover de trainingen dit toelaten en er voldoende kleedaccommodatie beschikbaar is. In de wintertijd periode (oktober t/m maart) is in het algemeen alleen het hoofdveld ( verlichting) voor avondwedstrijden beschikbaar. Veld 5 zal in verband met trainingen slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Ook hier geldt dat deze avondwedstrijden op het hoofdveld alleen mogelijk zijn als er voldoende kleedaccommodatie beschikbaar is.

Gewaakt dient er voor te worden dat het hoofdveld, in het bijzonder in de winterperiode, te intensief wordt bespeeld. Besloten is dan ook dat op het hoofdveld gedurende de winterperiode (ca 28 weken) slechts één avond- wedstrijd per week mag worden gespeeld. Van deze 28 weken zullen er gemiddeld ca 8 weken zijn waarbij het door de slechte weersomstandigheden niet verstandig is het hoofdveld voor een doordeweekse wedstrijd te gebruiken. Maximaal kunnen er dan ook (naast de wedstrijden op zaterdag en zondag) 20 wedstrijden in het winterseizoen s' avonds worden gespeeld.

Aanvragen van avondwedstrijden
Om dubbele reserveringen voor het hoofdveld te voorkomen dient tijdig in overleg te worden getreden met Leon van den Hout, telefoon: 06-10763061, om een bepaalde wedstrijd op het hoofdveld of in het zomerseizoen op een van de andere velden, vast te leggen.

Regelen voor, tijdens en na avondwedstrijden
Degene die een avondwedstrijd organiseert dient zelf zorg te dragen voor alle noodzakelijke werkzaamheden zoals het aandoen van de verlichting, het regelen van de kleedkamers, het plaatsen van en na de wedstrijd weer ophalen van de hoekvlaggen, het ontvangen van de scheidsrechter, het zorgdragen voor thee in de rust e.d.

Bekendmaken van avondwedstrijden
Alle avondwedstrijden moeten tijdig worden aangemeld bij het clubhuis d.m.v. het inschrijven in de agenda die achter de bar aanwezig is. Indien u publiciteit wilt via onze internetsite, of het Goirles Belang dan moet de wedstrijd worden doorgegeven aan Jan Loonen
telefoon: 013 - 530 00 11 (06 533 56 884)

Afgelasten van avondwedstrijden
Het kan voorkomen dat tengevolge van slechte weersomstandigheden een avondwedstrijd moet worden afgelast. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Ad Weijters,
telefoon 013- 534 91 80. Indien om andere reden een avondwedstrijd geen doorgang kan vinden, zal de leider van het betreffende elftal hierover tijdig worden geïnformeerd.

Sponsors